Aktualności
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do Działania 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym".
wtorek, 22 października 2013 15:03

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły dostępne na stronie: http://poig.parp.gov.pl/index/more/36005

 
Bezpłatne Szkolenia
czwartek, 26 września 2013 10:02

W związku z realizacją przez firmę Consultor Sp z o.o. projektów pn. "INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW" oraz „EKO SZKOLENIA dla mikro przedsiębiorstw” w ramach  środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne Kadry Gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" poszukujemy osób zatrudnionych w sektorze mikroprzedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa lubelskiego, chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Więcej…
 
Wyniki badania ankietowego mieszkańców
poniedziałek, 01 lipca 2013 06:33

Badanie, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat jakości życia w Międzyrzecu Podlaskim zostało przeprowadzone na zlecenie Agencji Rozwoju Międzyrzeca. Ankiety z szeregiem pytań zostały rozdystrybuowane do mieszkańców poprzez gazetę samorządową Samorządowiec Międzyrzecki, wysyłkę do największych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Międzyrzecu Podlaskim oraz instytucji publicznych. W sumie otrzymano 500 ankiety, w tym 493 prawidłowo wypełnionych. Poniżysz raport zawiera wyniki oraz wnioski z odpowiedzi udzielonych przez mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego.

 

Zobacz wyniki badań

 
Wyższe kompetencje informatyczne 50+ ECDL
piątek, 21 czerwca 2013 16:19

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie realizuje projekt:

 

"Wyższe kompetencje informatyczne 50+ ECDL"

 

Przedmiotem projektu jest realizacja szkoleń informatycznych kończących się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECDL na poziomie CORE. Grupą docelową jest 228 osób w wieku 25 - 65 lat, legitymujących się maksymalnie średnim wykształceniem, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem kompetencji informatycznych na poziomie ECDL Core. Grupą priorytetową są osoby w wieku 50+.

W przypadku zainteresowania realizacja szkolenia dla grupy 12-osobowej możliwa na terenie Międzyrzeca Podlaskiego. Szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie: eduzeto lub w siedzibie Agencji Rozwoju Międzyrzeca "ARM" Sp. z o.o. ul. Warszawska 37.

 

 
Zaproszenie na bezpłatne spotkanie z Marszałkiem województwa ws. dotacji unijnych
czwartek, 11 kwietnia 2013 14:00

 

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3
Agencja Rozwoju Międzyrzeca "ARM" Sp. z o.o. w likwidacji,
21- 560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 37
tel: 609 816 599, 83 410 56 00
e-mail: arm@miedzyrzec.pl, REGON: 060619313, NIP: 537256874, KRS: 0000356144