Wyższe kompetencje informatyczne 50+ ECDL
piątek, 21 czerwca 2013 16:19

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie realizuje projekt:

 

"Wyższe kompetencje informatyczne 50+ ECDL"

 

Przedmiotem projektu jest realizacja szkoleń informatycznych kończących się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECDL na poziomie CORE. Grupą docelową jest 228 osób w wieku 25 - 65 lat, legitymujących się maksymalnie średnim wykształceniem, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem kompetencji informatycznych na poziomie ECDL Core. Grupą priorytetową są osoby w wieku 50+.

W przypadku zainteresowania realizacja szkolenia dla grupy 12-osobowej możliwa na terenie Międzyrzeca Podlaskiego. Szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie: eduzeto lub w siedzibie Agencji Rozwoju Międzyrzeca "ARM" Sp. z o.o. ul. Warszawska 37.

 

 
Agencja Rozwoju Międzyrzeca "ARM" Sp. z o.o. w likwidacji,
21- 560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 37
tel: 609 816 599, 83 410 56 00
e-mail: arm@miedzyrzec.pl, REGON: 060619313, NIP: 537256874, KRS: 0000356144