Wyniki badania ankietowego mieszkańców
poniedziałek, 01 lipca 2013 06:33

Badanie, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat jakości życia w Międzyrzecu Podlaskim zostało przeprowadzone na zlecenie Agencji Rozwoju Międzyrzeca. Ankiety z szeregiem pytań zostały rozdystrybuowane do mieszkańców poprzez gazetę samorządową Samorządowiec Międzyrzecki, wysyłkę do największych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Międzyrzecu Podlaskim oraz instytucji publicznych. W sumie otrzymano 500 ankiety, w tym 493 prawidłowo wypełnionych. Poniżysz raport zawiera wyniki oraz wnioski z odpowiedzi udzielonych przez mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego.

 

Zobacz wyniki badań

 
Agencja Rozwoju Międzyrzeca "ARM" Sp. z o.o. w likwidacji,
21- 560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 37
tel: 609 816 599, 83 410 56 00
e-mail: arm@miedzyrzec.pl, REGON: 060619313, NIP: 537256874, KRS: 0000356144