Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do Działania 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym".
wtorek, 22 października 2013 15:03

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły dostępne na stronie: http://poig.parp.gov.pl/index/more/36005

 
Agencja Rozwoju Międzyrzeca "ARM" Sp. z o.o. w likwidacji,
21- 560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 37
tel: 609 816 599, 83 410 56 00
e-mail: arm@miedzyrzec.pl, REGON: 060619313, NIP: 537256874, KRS: 0000356144