Agencja Rozwoju Międzyrzeca Sp. z o. o. to ogniwo spajające Miasto Międzyrzec, społeczność i lokalną przedsiębiorczość w działaniach na rzecz ich efektywnego i zrównoważonego rozwoju

 

Misją Agencji Rozwoju Międzyrzec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podejmowanie działań inspirujących, wspomagających oraz promujących rozwój społeczno-gospodarczy miasta Międzyrzec Podlaski i regionu, a także aktywizowanie i wspieranie przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.


 

 • Likwidator - Katarzyna Ulita 

 • Rok założenia: 2010

 • Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Kapitał zakładowy: 91 532,00 zł wpłacony w całości

 • Udziałowcy: gmina miejska Międzyrzec Podlaski, reprezentowana przez Burmistrza

 • Misja:
  Misją Agencji Rozwoju Międzyrzeca ARM Sp. z o. o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim jest podejmowanie działań inspirujących, wspomagających oraz promujących rozwój społeczno-gospodarczy Międzyrzeca Podlaskiego oraz regionu, a także aktywizowanie i wspieranie przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a w przyszłości pozyskiwanie i wdrażanie krajowych oraz europejskich programów pomocowych

 • Polityka:
  Celem strategicznym Agencji Rozwoju Międzyrzeca Sp. z o. o. . jako Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) jest doradztwo na rzecz przedsiębiorstw i działalność szkoleniowa, uzyskanie pozycji regionalnego lidera w zakresie świadczenia usług okołobiznesowych, funkcjonującego w świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów, jako profesjonalna jednostka działająca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, oraz uzyskanie statusu instytucji realizującej programy pomocowe przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości

 
Agencja Rozwoju Międzyrzeca "ARM" Sp. z o.o. w likwidacji,
21- 560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 37
tel: 609 816 599, 83 410 56 00
e-mail: arm@miedzyrzec.pl, REGON: 060619313, NIP: 537256874, KRS: 0000356144